Komplett Inköpsflöde

Inköpsflöde

ADJob hanterar hela flödet från det att du frågar din leverantör ”vad kostar det?” tills du får fakturan från samma leverantör. Förfrågningar, offerter, beställningar och efterkontroll mot leverantörsfakturan. Denna process kan ta flera månader. Under hela denna tid gäller det att hålla reda på vad som sagts, levererats och fakturerats. Självklart kan du hoppa över flera steg och bara registrera inköpet när Leverantörs-fakturan har kommit.

Ladda ner Inköp i ADJob...

Inköp (se även Leverantörsfakturor) finns i Lite, Classic och Total.

Inköpsflöde

Förfrågan

Du kan skicka en Förfrågan till en eller flera leverantörer. Du anger det priset du fått och accepterar denna leverantör.
Offert

Du anger numret på Förfrågan istället för en inköpskod och priset hämtas från denna Förfrågan.
Beställning

När du accepterar Offerten skapas en Beställning som du mejlar till kunden. Beställningen är i princip identisk med Förfrågan, men behöver kanske kompletteras.
Verifiering

Du kan verifiera Inköpet (= Lev-fakturan har kommit och allt är OK) genom att manuellt byta status till Verifierat, koppla Leverantörsfaktura direkt eller via eAttest.