ADJob Total - Komplett affärssystem med integrerad bokföring

ADJob Total

Ett komplett affärssystem med helt integrerad bokföring. Ingen export och import mellan separata system. Här finns allt från säljstödet ända till bokföringen. Denna variant är avsedd för de byråer som har tillgång till intern eller extern kompetens inom redovisning. När bokföringen är integrerad med det dagliga arbetet försvinner dubbelarbetet och du får bättre – och framför allt snabbare – koll på företagets ekonomiska ställning. Som en bonus blir kostnaderna väsentligt lägre.