Adressregistret är navet i säljstödet

Adresser

CRM är mer en filosofi än ett verktyg. Vem ska du bearbeta? Vad kan du hjälpa dom med? Varför ska dom anlita just er? ADJob ger dig verktyget att finslipa affärsidén för att kunna bearbeta och följa upp rätt.

Adressregistret i ADJob är unikt för ett administrativt program. Det är uppbyggt så att du även kan använda det helt självständigt. Det är också navet i säljstödet. Förutom kunder och leverantörer, kan du även lägga in prospekts och andra kontakter.

Med hjälp av kategorisering och noteringar med påminnelser blir ADJob ett bra säljstöd. Dessutom kan du mejla nyhetsbrev direkt från ADJob. Lägger du dessutom till offerter och uppföljning i form av statistik är säljstödet i ADJob fullt tillräckligt för de flesta.

Säljstödet finns i alla varianter av ADJob.