ADJob Eco - Komplett ekonomisystem utan projekt

ADJob Eco

ADJob Eco är ett komplett ekonomisystem för tjänsteföretag som inte har behov av projektredovisning. När du registrerar dina leverantörsfakturor bokför du dom direkt. Samtidigt som du skapar underlag för att betala via en fil direkt på bankens hemsida. Kundfakturor och Leverantörsfakturor står ofta för en stor del av bokföringen. Det som blir kvar att "bokföra" som övriga verifikationer går då mycket snabbt.

ADJob Eco ersätter den tidigare varianten ADJob Direct.

Vill du lägga till tid- och projektredovisning byter du till ADJob Total. Du betalar mellanskillnaden vid byte av variant.