Handböcker

Handbok

Den generella handboken hittar du i menyn Hjälp både på Mac och PC. Specialhandböckerna nedan kompletterar den generella handboken och är fördjupningar i vissa ämnen. Du kan beställa valfritt antal tryckta exemplar av "Handbok ADJob 5.0" här.

Offerter i ADJob

Skriver du offerten i ADJob, kan du mycket enkelt "läsa" in den vid faktureringen och få med formuleringarna från offerten in i fakturan. Du kan självklart fortfarande komplettera med tillkommande poster på fakturan. Fakturering blir både enklare och snabbare. Dessutom känner sig kunden tryggare. Offerhandboken beskriver flödet från Offert via Projekt till Kundfaktura.

Ladda ner Offerter i ADJob...

Inköp i ADJob

Skriver du din förfrågan i ADJob minskar du dubbelarbetet väsentligt. Återanvänd förfrågningen både när du gör offerten och när du sedan beställer från leverantören. Inköpsrutinen i ADJob hjälper dig att hålla koll på inköpet hela vägen från förfrågningen tills leverantörsfakturan kommer. Inköpshandboken beskriver hela inköpsflödet.

Ladda ner Inköp i ADJob...

eFaktura i ADJob

Kraven på att kunna skicka e-fakturor ökar. Och det är inte speciellt svårt. Skriv fakturan som vanligt och skicka filen till banken. eFaktura-handboken svarar på frågor och hjälper dig igång med e-fakturering.

Ladda ner eFaktura i ADJob...

LB-Rutin i ADJob

Många betalar sina leverantörsfakturor genom att knappa in dessa via bankens hemsida. Det är smart. Men det är ännu smartare att låta ADJob göra jobbet åt dig. Eftersom du (förhoppningsvis) redan matat in leverantörsfakturorna i ADJob, kan du skicka en färdig betalfil till banken istället. Gör arbetet en gång i stället för två gånger! LB-handboken ger detaljerad information hur du betalar med fil från ADJob.

Ladda ner LB-Rutin i ADJob...

Bokslut i ADJob

Exempel på vad du ska tänka innan, under och efter bokslut. Gäller i första hand ADJob Total men delar kan även tillämpas i ADJob Eco. Bokslutshandboken ger en grundläggande checklista på vad du ska tänka på både rent allmänt men speciellt i ADJob.

Ladda ner Bokslut i ADJob...

eAttest i ADJob

Ett digitalt attestflöde underlättar mer ju större byrån är. eAttest-handboken ger exempel på vilka som är inblandade och vem som gör vad.

Ladda ner eAttest i ADJob...