eXcelrapport - Skräddarsydd statistik

ADJob kommer med hundratals varianter av rapporter. Men i bland behövs skräddarsydda rapporter för att kunna analysera efter sina egna förutsättningar. I tidigare versioner har det varit möjligt att beställa specialrapporter, men det blir ännu enklare att göra en eXcelrapport i ADJob 5.0. Vi har förenklat det och kallar det för eXcelrapport. Vilket innebär att du skriver ut och klistrar in i Excel, Numbers eller motsvarande för vidare bearbetning. Det finns två varianter av eXcelrapporter:

Enkel rapport som tar med all data och kostar 950:-. Du gör sedan urval och sortering i Excel.
Komplex rapport som är kompletterad med ett urval och sortering innan Excel. Komplex rapport kostar 1.900:- som tidigare.

Tag kontakt med oss på ADJob Nordic AB och berätta dina behov.