Digitalisera leverantörsfakturorna och attestrutinen!


eAttest är både ett sätt att lagra leverantörsfakturor digitalt OCH att digitalisera attest-flödet på
företaget. eAttest underlättar för byråer som vill slippa pappersfakturor och få mer koll på attestflödet
genom att köra heldigitalt.

På större företag är det ofta minst 4 personer som hanterar en leverantörsfaktura. På mindre företag
kan det vara färre personer, men fortfarande samma antal steg. Läs mer om hur eAttest kan förenkla attest-flödet på ditt företag.

Ladda ner eAttest i ADJob...

Share this post: