Använd oss som Bollplank

Bollplank

Ni kan använda oss på ADJob Nordic AB som ett bollplank. Vi har mångårig erfarenhet från möten med hundratals reklambyråer, PR-byråer och Expo-företag. Ni får tips på hur ni kan använda ADJob för att styra och utveckla verksamheten. Vi ifrågasätter, provocerar och ger konkreta förslag. En röd tråd som vi baserar diskussionerna är kopplingen mellan affärsidén och ekonomi. Många byråer har faktiskt svårt att enkelt och rakt på sak själva formulera varför man ska anlita just dom framför andra byråer.

Förkunskaper: Ni bör använt ADJob ett tag.

Del 1 Affärsidéns betydelse för lönsamheten

Hisspresentationen – Hur tydlig är affärsidén? Jämfört med andra byråer?
Statistik – Stämmer kartan (affärsidén) med verkligheten (statistiken)?
Utökad SWOT-analys – Klassisk analys anpassad till tjänsteföretag.
Spekulationsjobb – Ett symptom eller ett verktyg?
Medarbetare som ambassadörer – Arbetar alla efter samma affärsidé?

Mål: Att ge tips på verktyg i ADJob för att förfina affärsidén.
Närvarande: Projektledare, produktionsledare och företagsledning.

Del 2 ADJob som säljverktyg

Offerering – Olika sätt att skriva offerter och kostnadsberäkningar.
Fokus i säljarbetet – Vad är lönsamt historiskt?
Händelser – Vad pratade vi om och när ska vi höras av?
Val av kunder – Snittdebitering per kund.
Nya Säljpyramiden – Affärsidéns betydelse för säljarbetet.
Spekulationsjobb – Säljverktyg, inspirationskälla eller slöseri med tid?

Mål: Att visa på praktiska verktyg i ADJob för underlätta och genomföra säljarbetet.
Närvarande: Projektledare, produktionsledare och företagsledning.

Del 3 Öka lönsamheten på befintliga kunder

Offerter – Lär er av misstagen - Förkalkyl och efterkalkyl.
Paketera – Paketera kunskap och tjänster till säljbara produkter.
Löpande eller offert? – Uppföljning och analys.
Olika typer av projekt – Servicejobb, årsavtal etc.
Spekulationsjobb – Säljverktyg, inspirationskälla eller slöseri med tid?
Prissättning och rabatter – Hur tänker vi med olika kunder? Rabatt efter prestation?
Utöver offert – En ytterligare inkomstkälla.
Avvikelse – Varför tidrapporterar man? Avvikelsen mellan upparbetat och fakturerat.

Mål: Att ge verktyg för att bearbeta rätt prospekts och ta mer betalt av de befintliga kunderna.
Att öka förståelsen för affärsidéns tydlighet påverkar både lönsamhet och underlättar säljarbetet.
Närvarande: Projektledare, produktionsledare och företagsledning.

Del 4 Lönsamhet och likviditet

Bokföring – Minska dubbelarbetet i bokföringen.
TP-metoden – Ett enkelt verktyg för att greppa en komplex verklighet.
Nuläge och statistik – Vinst & Förlust och Kundanalys.
Prognos– Se framåt med Offertstock och Budget
Periodisering i bokföringen – Ett sätt att dölja verkligheten?
Pågående arbete – Låna eller låna ut?
Soliditet – Buffert för svackor vs utdelning till delägare.
Inköpsflöde – Håll koll på att alla inköpen blir vidarefakturerade.
Vem gör vad? –Fakturering, inköpshantering etc

Mål: Att ge ekonomiska verktyg utöver bokföringen för att styra företaget.
Närvarande: Företagsledning och ekonomi.

Som avslutning ger vi tips och förslag på en konkret handlingsplan.