Huvudmeny
Sub navigation

Tydlig affärsidé

Ringar på vattnet

ADJob Nordic AB fokuserar på tjänsteföretag. Speciellt på byråer med kreativ verksamhet. Företaget grundades 1973 med verksamhet inom den grafiska branschen och vi började 1985 utveckla ett eget system för att hantera allt som rörde våra uppdrag. I skrivande stund använder ca 500 byråer någon av våra produkter i sin verksamhet.

Vår affärsidé – fokus på kreativa branscher. Vi ska utveckla verktyg och metoder som gör det enklare, effektivare och roligare att både driva, styra och arbeta på tjänsteföretag i allmänhet och inom kreativa branscher i synnerhet. Detta ska vi göra genom enkelhet och användarvänlighet i alla led från första kontakten till daglig support. I allt vi gör ska vi sträva efter att mekanisera, automatisera och digitalisera för att få maximal lönsamhet och minimal miljöpåverkan.

Vårt miljö- och kvalitetspolicy – inbyggt i affärsidén. Du kan läsa mer om vår miljöpolicy här som ett pdf-dokument.

Vår marknadsföringsfilosofi – "Ringar på Vattnet". Genom att fokusera på befintliga kunder, skapar vi det långsiktiga förtroendet som behövs för att bygga nya relationer på. Merparten av vår försäljning kommer ifrån rekommendationer från nöjda användare.

Vår supportfilosofi – Enkelhet framför allt. Alla tjänar på att ha programvara och utrustning som fungerar. Därför har du fri support per telefon, mejl och forum när du har avtal. Detta gör att vi tvingas automatiskt till att tänka i både kvalitet och enkelhet redan när vi utvecklar. Vår lönsamhet bygger helt enkelt på att våra kunder inte får problem med ADJob.