Uthyrning

Fakturering och hantering av Uthyrning med intervall dagar. Exempel där Uthyrningsfakturering kan användas:

– Uthyrning av Konferensrum.
– Uthyrning av Fotoutrustning.
– Uthyrning av Mässmaterial.

Kombinera Uthyrning med Projekt - En unik funktion i ADJob

Exempel är event där uthyrning av mässmaterial till flera utställare. Se fler exempelt på Multifin.

Läs mer om Multifin...

Uthyrningsmodulen finns i Eco, Classic och Total.