PR-Byråer

PR-byråer kan ha många olika inriktningar. Men en gemensam nämnare är att de har fokus på rådgivning, skapa kännedom och att påverka attityder genom att använda ej köpta medier. Några vanliga behov att kunna hantera är:

1. Årsavtal (retainer)
2. Kunna hantera flera prislistor vid offentlig upphandling
3. Hantera hela inköpsflödet från förfrågan till verifiering
4. Annons-finansierade kundtidningar
5. Uppföljning av lönsamhet per projekt, kund och projektledare

Alla varianter av ADJob passar för PR-byråer. Läs mer om Lite, Classic eller Total.