Leverantörsfakturor enkelt eller komplett

Leverantörsfakturor

Betala med fil via LB-rutinen

ADJob arbetar som standard efter "faktureringsmetoden". Det betyder bättre koll på din likviditet, smidigare bokföring och även enklare betalning. Alla leverantörsfakturor du registrerar, kan du sedan snabbt och smidigt betala med fil via bankens hemsida (LB-betalningar).

Komplettera med eAttest

eAttest kopplar en digital bild (pdf) till respektive leverantörsfaktura och genom att ange vem som ska attestera, kan den som attesterar lägga in inköp direkt på projekten.

Läs mer om eAttest

Inköpsregistering direkt eller via eAttest

När du använder eAttest, är det projektledaren eller produktionsledaren som anger vilket projekt inköpet ska hamna på. Konteras då på 4999 preliminärt vid ankomstregistreringen. Annars anger du typ 4011 (eller konto som som har projekt obligatoriskt) och registrerar inköpet direkt.

Läs mer om Inköp

Finns också en handbok som du kan läsa Inköp i ADJob.

Leverantörsfakturor finns i Eco, Classic och Total. Dock finns inte inköpskopplingen i ADJob Eco.