Multifin – Finansiera ETT event med FLERA deltagaravgifter

Multifin-Projekt är en unik funktion i ADJob att hantera projekt som inte kan faktureras och finansieras av EN enda beställare, utan faktureras i form av paketerade tjänster till FLERA kunder ändå kunna följa upp projektet som helhet. Multifin är en förkortning för ”Multifinansiering”.

Event som finansieras via deltagaravgifter

En kongress eller liknande finanseras ofta via deltagaravgifter. Det kan dock förekomma att beställaren faktureras en del av kostnaden. Projektet är eventet men deltagaravgifterna faktureras via Order-modulen. Du kan lätt se när eventet når break-even.

Mässa som finansieras av flera utställare

Expo-företag brukar ibland hålla i ”egna mässor” där kostnaden för mässan inte kan faktureras EN beställare utan faktureras FLERA utställare. Du kan se när intäkterna från utställarna täcker kostnaden för hela projektet.

mf_event

På projektet registrerar du tider och inköp som vanligt. Detta räknas sedan av mot fakturerat via Order.