ADJob - Affärssystemet för Kreativa

Ordning & Reda är en förutsättning för att må bra och det skapar utrymme för kreativitet. ADJob är ett affärssystem som hjälper dig med att hålla koll på på både projekt och ekonomi. Systemet riktar sig till tjänsteföretag i allmänhet och mot kreativa byråer i synnerhet.

Idag är det mer och mer vanligt att byråerna har flera ben att stå på. Ofta kombinerar man exempelvis Reklam/PR, Reklam/Foto, PR/Event, Reklam/Web eller Reklam/Expo. Oavsett om verksamheten är renodlad eller du har flera typer av verksamheter under samma tak, är ADJob mer eller mindre skräddarsytt för dessa verksamheter.