Utnyttja ADJob bättre!

http://www.davesfreephotos.com

Hur utnyttjar vi ADJob bättre och får ut mer utan extra dubbelarbete? Hur ökar vi lönsamheten på befintliga kunder? Alltifrån säljstöd, offerering, projekthantering och bokföring. Vi utgår från era behov och trösklar och ger praktiska tips på förbättringar. Ofta vänder vi på agendan och börjar med helikopterperspektivet först och analyserar behovet och ökar sedan successivt detaljnivån.

Förkunskaper: Ni bör använt ADJob ett tag.

Del 1 Helhet och tidrapportering

Helheten – Vad är ADJob och vilka funktioner finns det?
Adresser – Hur kan man använda adressregistret varje dag?
Projekt – Vikten av att mata in Projekten så att det underlättar tidrapportering
Tidrapportering – Hur gör man rent praktiskt. Interntid, frånvaro och löneunderlag.
Avvikelserapport – Varför tidrapporterar man?
Föredöme – Chefen som sätter ribban.

Mål: Tips hur man kan förbättra och öka motivationen genom att ge kontinuerlig feedback.
Närvarande: Samtliga

Del 2 Offerering, Planering och Fakturering

Offerering – Olika sätt att skriva offerter och kostnadsberäkningar.
Offerering som planeringsunderlag – Skapa Uppgifter från Offerter.
Vem ska göra vad i faktureringen?
Fakturering ”löpande” – Delfakturering / Slutfakturering
Fakturering med hjälp av offert – Delfakturering / Slutfakturering
Inköpshantering – Förfrågningar > Offert > Beställning > Leverantörsfaktura
Övriga frågor.

Mål: Att projektledare ska bli bättre på att offerera och fakturera i ADJob.
Att få verktyg att hantera inköp och beställningar. Att kunna läsa ut lönsamheten i projekten.
Närvarande: Projektledare, produktionsledare och ekonomi.

Del 3 Helikopterperspektivet

Bokföring – Minska dubbelarbetet i bokföringen.
eAttest – Enklare hantering av leverantörsfakturor.
Bokföringsunderlag – Kundfakturor, Inbetalningar, Leverantörsfakturor, Utbetalningar
Nuläge och statistik – Kassaflödet, Vinst & Förlust och Fakturastatistik.
Prognos– Offertstock och Budget

Avvikelse – Varför tidrapporterar man? Avvikelsen mellan upparbetat och fakturerat.

Mål: Att underlätta bokföringen. Att visa på verktyg som är ”självlärande”
Att kunna läsa ut offertstock, budget samt se lönsamheten på projekten.
Närvarande: Företagsledning och ekonomi.

Som avslutning ger vi förslag på förbättringar och en tydlig handlingsplan.