Uppgifter ger dig en "Levande Planering"

Uppgifter

Projekt kan delas upp i obegränsat antal "Uppgifter". Varje Uppgift har sin egen ansvarig, handläggare, deadline och beläggning i timmar. På så vis kan Uppgifterna samlas och bedömas under varje Projekt. Samtidigt som de finns under respektive ansvarig / handläggare som interaktiva Att-Göra-Listor.

Tidrapportera direkt på Uppgiften

Tanken bakom Uppgifter är att varje medarbetare ska kunna tidrapportera direkt på Uppgiften och på så sätt se hur mycket tid som finns kvar. Och även tala om när Uppgiften är klar. Du kan därför se beläggningen i realtid för varje medarbetare.

Läs mer om Resursplaneringen

Du får en "levande planering".

Uppgifter finns i Lite, Classic och Total.