Uppdateringar

Obligatoriska Uppdateringar

ADJob 5.x söker efter uppdateringar varje gång du startar. Vilket betyder att du får automatiskt meddelande när det är dags att uppdatera.

Frivilliga Uppdateringar

Ibland kan det komma mindre uppdateringar utöver dessa obligatoriska uppdateringar. Då går du upp i menyn (se bild) och väljer att uppdatera trots att det inte behövs. Alla uppdateringar och uppgraderingar av ADJob 5.x ingår i avtalet och kostar inget extra.

Större uppgraderingar

Har du avtal ingår även större uppgraderingar (gäller även om du har 4.x). Dock kräver större uppgraderingar att du gör en nyinstallation.

ADJob 4.x

Ingen utveckling sker av ADJob 4.x, vilket innebär att uppdateringar normalt inte kommer göras. Större uppgraderingar av ADJob 4.x är inte planerade.