Tips, dokument och länkar

Bokföringen internt eller externt?

Arbetar du i två skilda program eller anlitar utomstående bokföringskonsulter förekommer det ibland onödigt dubbelarbete. Vi har tagit fram ett diskussionsunderlag som kan vara till hjälp när ni utformar de ekonomiska rutinerna runt ADJob.

Pärmsystem för bokföringen

Om du inte redan har ett system för att hålla reda på dina verifikationer, finns här ett förslag på pärmsystem i bokföringen som du kan utgå ifrån.

Så här byter du räkenskapsår i ADJob

Här finns en enkel beskrivning hur du byter räkenskapsår.

Reparation av datafilen ADJob 4.x

Vid strömavbrott, hårddiskfel och liknande, finns det en risk att datafilen blir skadad. Här finns ett dokument som visar hur du reparerar datafilen i ADJob 4.6. Obs detta gäller inte ADJob 5.0

Automatisera leverantörsfakturor från EU

Snabba upp registreringar som du gör många gånger med hjälp av Automatkonteringar.
Ett vanligt exempel är leverantörsfakturor från EU med ”omvänd skattskyldighet”. Här ser du hur du ställer in Automatkonteringen så att momsen bokförs korrekt.

Blankettoriginal för "Dagrapport"

Idealet är att tidrapportera direkt i ADJob. Av olika anledningar kan man behöva komplettera med en manuell rutin. Här finns blankettoriginal Dagrapport som är anpassade till ADJob.

Aktuell BAS-kontoplan

Först och främst är det din bokföringsbyrå eller revisor som kan ge dig svar. Men här kan du ladda ner aktuell BAS-kontoplan som hjälper dig en liten bit på väg.