Tre sätt att hantera fakturering av Support-avtal

Alt 1 Projekt med Fakturaplaner - Ger bäst möjlighet att följa upp

Du registrera ett vanligt Projekt där du registrerar tid och inköp, men kopplar automatiska Fakturaplaner till detta Projekt.

Läs mer om Fakturaplaner

Alt 2 Projekt med kopplade Avtal (Multifin) - Ger bra möjlighet att följa upp.

Om du registrerat ett Projekt ”Support 2018” och knyter Avtal till detta Projekt, kan du se om avtalen täcker den tid som ni lägger ner på support. Normalt betalas denna support av EN kund, men det kan också finansieras av FLERA kunder.

mf_support

Alt 3 Enbart Avtal - Ger ingen möjlighet att följa upp, men är enklast.

Registrera ett avtal med en Artikelkod. Eftersom du inte kan knyta Tid och Inköp till Avtal, ger detta alternativ den sämsta uppföljningen av om supporten är lönsam.

Läs mer om Avtal