Svenska och engelska på medarbetarnivå

ADJob 5.0 kommer från start att finnas på svenska och engelska. När ni valt ett "koncernspråk" kan ADJob hantera individuellt olika språk. Vilket innebär att engelsktalande medarbetare kan parallellt ha ADJob på engelska samtidigt som grannen ser ADJob på svenska. Dessutom har vi förberett för att enkelt lägga till fler språk allt eftersom efterfrågan finns.