7 sätt att fakturera

Verksamheten i kreativa branscher blir successivt mer komplex. Företag skaffar fler ben att stå på och verkligheten förändras. Därför kan du i ADJob hantera de flesta sätt att fakturera. De flesta sätt har funnits i flera år, men ett par nya har tillkommit och gamla har förbättrats. Flödet i tre steg är ungefär detsamma för alla typer av fakturering. Skillnaden är att Order, Avtal och Uthyrning saknar avvikelser. Här är 7 sätt som täcker de flesta behov:

1. Projekt Plus – Hantera riktigt stora projekt med många aktiviteter, delar, faser, enheter, skeden etc

Större komplexa projekt hanteras som Projekt med Aktiviteter – Projekt Plus. Detta sätt är främst tänkt för större projekt där det är nödvändigt att hålla koll på många delar i ett projekt. Huvudprojektet används som en container för fakturering även om Aktiviteterna också kan faktureras separat. Sker faktureringen regelbundet, underlättar det om du använder Faktureringsplan. Med detta sätt att fakturera kan du dela upp projektet i faser, enheter, skeden, moduler eller vad du behöver för att sköta projektet. Speciellt lämpligt för event där du kan ha olika momssatser på olika aktiviteter.

Läs mer Projekt Plus...

2. Projekt – Hantera mindre projekt utan Aktiviteter

Alla mindre projekt hanteras som "normala" projekt utan aktiviteter

3. Snabbjobb – Hantera småjobb och inköp som i princip är klara

Exempelvis digitaltryck eller små uppdrag som måste gå snabbt att fakturera. Spekulation och Interndebitering saknas. Delfakturering och förskottsfakturering bör undvikas.

Läs mer Snabbjobb...

4. Multifin – Hantera projekt som finansieras av många

Multifin-Projekt. Detta är en helt unik funktion i ADJob att hantera projekt som inte kan faktureras och finansieras av EN enda beställare, utan faktureras i form av paketerade tjänster till FLERA kunder eller via FLERA avtal och ändå kunna följa upp projektet. Multifin är en förkortning för ”Multifinansiering”. Exempelvis Annonsfinansierade tidningar och event som finansieras via deltagaravgifter.

Läs mer Multifin...

5. Order – Fakturera paketerade tjänster eller artiklar.

Order är en faktureringsrutin som bygger på att du hämtar ”produkter från hyllan”. Några exempel är böcker, kursmaterial eller programvaror. ADJob hanterar olika momssatser på Order vid behov. Det kan också användas för att fakturera kortare uppdrag typ fotografering.

Läs mer Order...

6. Avtal – Automatisk fakturering av hyror, licenser etc

Avtalsfakturering i ADJob är regelbundna faktureringar med samma belopp över en längre tid – oftast flera år. Exempel där Avtalsfakturering kan användas för uthyrning av webbhotell, uthyrning av annonsplatser, underhållsavtal eller serviceavtal, uthyrning av lokaler till frilans,olika typer av prenumerationer etc

Läs mer Avtal...

7. Uthyrning – Hantera uthyrning per dag

Uthyrning innebär att du kan reservera, lämna ut, boka returer och fakturera. Fotoutrustning, lokaler, eventmaterial och mässmaterial etc.

Läs mer Uthyrningar...