När projektekonomi möter projektplanering

Projektredovisningen ska resultera i en faktura. Projektplaneringen att projektet ska bli klart i tid. Båda måste samsas och ta nytta av varandras behov. Därför tar flödet i ADJob 5.0 hänsyn till både ekonomi och planering samtidigt:

Nivå 1: Projektet fungerar som en container

Normalt innehåller projektet olika delar (se Nivå 2). Huvudprojektet är bara containern som samlar dessa delar. Du kan fakturera retainer eller avtal på projektnivå, men inte tidrapportera och registrera inköp på denna container.

Nivå 2: Dela upp projektet i mindre delar - Aktiviteter.

Större projekt bryts ner i mindre och mer hanterbara delar. Ibland kallas dessa delar för Faser, Element eller Delprojekt. Vi har valt att kalla delarna för Aktiviteter. Därför att Aktiviteter är mer universellt än t ex faser som mer fokuserar på tid. Aktiviteter kan också vara delar i en Kampanj. Din fantasi sätter gränserna.

Nivå 3: Vem gör vad? - Uppgifter

En Uppgift tilldelas någon och har normalt början och slut samt en resurstilldelning i form av timmar. Tillgängliga timmar kan föras över automatiskt från Offerten.

Några möjligheter med detta flöde är:

  • Planeringsmöjligheter även i offertstadiet.
  • Mer exakt uppföljning av projektet i förhållande till offert.
  • Lättare att få med sig informationen hela vägen till fakturan.
  • Färre projekt i projektlistan. Normalt visas bara Projektet
  • Olika momssatser per aktivitet