Perfekt kontroll på Projekten

Projekt

Oavsett storleken på projektet får du en perfekt kontroll. Använder du offert med kalkyl, ser du när som helst var ni står just nu. Det är enkelt att förskottsfakturera, delfakturera och slutfakturera.

Mindre Projekt hanteras som enkelt Projekt
Du kan även hantera spekulations-projekt seperat för att få ett mer korrekt pågående arbete. När du får uppdraget, byter du från Spekulation till Normal och fortsätter att jobba.

Större komplexa projekt hanteras som Projekt Plus

Projekt Plus är främst tänkt för större projekt där det finns ett avtal om att fakturera en viss summa per månad – typ Retainer. Huvudprojektet används för månatlig fakturering. Sker faktureringen regelbundet, underlättar det om du använder Faktureringsplan. Aktiviteterna används normalt internt för att hålla reda på vad som ska göras och följa upp enskilda delar, men kan även delfaktureras separat. Denna funktion kan också användas för t ex kampanjer och liknande där offerten är en totalsumma.

Hanterar "Timbankar" smidigt

Timbankar är ett avtal som faktureras antingen månadsvis eller när "timbanken" är tom. Faktureras i förskott och räknas av mot inrapporterad tid.

Du kan kombinera Projekt med Order, Avtal och Uthyrningar

Det förekommer projekt som finansieras helt eller delvis av någon annan än beställaren. Ett exempel är events som finansieras av deltagaravgifter. Ett annat exempel är kundtidningar som finansieras med annonsförsäljning. Då tidrapporterar och registrerar du inköp direkt på Jobbet men kan sedan välja att fakturera hela eller delar från Order-rutinen. Detta ger både enklare fakturering och uppföljning.

Projekthantering finns i Lite, Classic och Total.