Hantera både små och stora projekt

Projekt har en början och slut. Under tiden projektet är aktuellt, talar du om vad du gör (tidrapporter) och vad du köper in (inköp / leverantörsfaktura). Detta kan sedan successivt jämföras med en budget som hämtas från offertens kalkyl. Det är enkelt att förskottsfakturera, delfakturera och slutfakturera.

Hantera spekulation
Du kan även hantera spekulationsprojekt separat för att få ett mer korrekt pågående arbete. När du får uppdraget, byter du från Spekulation till Normal och fortsätter att jobba.

Hantera större komplexa projekt som Projekt Plus

Huvudprojekt / Aktivitet är främst tänkt för större projekt där det finns ett avtal om att fakturera en viss summa per månad – typ Retainer. Huvudprojektet används för månatlig fakturering. Sker faktureringen regelbundet, underlättar det om du använder Faktureringsplan. Aktiviteterna används normalt internt för att hålla reda på vad som ska göras och följa upp enskilda delar, men kan även delfaktureras separat. Denna funktion kan också användas för t ex kampanjer och liknande där offerten är en totalsumma.

Hantera "Timbankar"

Timbankar är ett avtal som faktureras antingen månadsvis eller när "timbanken" är tom. Faktureras i förskott och räknas av mot inrapporterad tid.

Kombinera Projekt med Order / Avtal /Uthyrning - Multifin

Det förekommer projekt som finansieras helt eller delvis av någon annan än beställaren. Ett exempel är events som finansieras av deltagaravgifter. Ett annat exempel är kundtidningar som finansieras med annonsförsäljning. Då tidrapporterar och registrerar du inköp direkt på Projektet men kan sedan välja att fakturera hela eller delar från Order-rutinen. Detta ger både enklare fakturering och uppföljning.

Läs mer om Multifin

Projekthantering finns i ADJob Lite, ADJob Classic och ADJob Total.