Prislista – Enkel, Enklare eller Enklast

Prislista

Du kan använda Prislistan i ADJob med 1, 2 eller 3 dimensioner.

– Tredje dimensionen är Medarbetaren (Vem gör det?). Mindre vanligt men fortfarande enkelt.
– Andra dimensionen är Prislistan (Vilken Kund?). Normalt att du har fler prislistor om du arbetar löpande. Enklare.
– Första dimensionen är Koden (Vad gör du?). En prislista med flera koder. Enklast.

Använder du 1 eller 2 dimensioner är Prislistan i ADJob extremt enkel. Använder du 3 dimensioner är det mer komplext, men fortfarande relativt enkelt. Prislistan i ADJob består av tre typer av koder. Arbetskoder, Inköpskoder och Artikelkoder.

Arbetskoder – Timdebitering

Tidrapporteringen bygger normalt på att debiteringen beror på vad du gör (Arbetskod) och åt vilken kund (Prislista). Du kan vid behov göra undantag även för avvikande debitering per Medarbetare.

Inköpskoder – Påslag i procent

För inköpen finns det Inköpskoder som styr påslaget i procent. Ange standardpåslag per Prislista och gör undantag för vissa inköpskoder om du behöver.

Artikelkoder – Pris per enhet

Dessutom finns "traditionella" Artikelkoder för allt som har ett pris per enhet.

Prislistan finns i alla varianter, men enbart Artikelkoder kan användas i Eco.