Förbättrad Preview

Vi behåller den gamla skärmutskriften, men lägger till Preview där du ser lättare hur det ser ut.

Kopiera text från Preview

Det är lättare att markera och kopiera text. Klistra in i Word, Excel eller var du vill.

Förstora och förminska

Högerklicka på dokumentet (control + klick på Mac) så kan du enkelt zooma och förstora eller förminska. Eller använd snabbkommandon + och - samt 9 och 0 för att hantera storleken.

Page List

Du kan dessutom få miniatyrer på alla sidor till vänster. Lättare att bläddra i stora dokument.