Projekt Plus – Same Same but different

Projekt Plus fungerar ungefär som gamla Huvudjobb/Underjobb. Fast det finns några skillnader:

1. Namnbyte Huvudjobb kallas nu "Projekt" och Underjobb blir "Aktivitet".
2. Kortare projektlista eftersom enbart Projekten visas som förval. Visa Aktiviteterna genom att klicka på symbolen.
3. Du kan nu a conto-fakturera även Aktiviteter.
4. Du kan fakturera olika momssatser på olika Aktiviteter. Bra för t ex event-byråer som hantera olika momssatser i samma Projekt.
5. Aktiviteter kan användas som faser, moduler, aktiviteter eller för småjobb samlade i ett Projekt etc.
6. Du kan inte tidrapportera eller registrera något på Projektet - enbart på Aktiviteterna. Du kan däremot a conto-fakturera från Huvudprojektet.

Läs mer om smartare projektflöde...