Periodisera vinst och kostnader automatiskt

Periodiseringar har varit en funktion som många frågat efter. Så här gör du i ADJob 5.0:

1. Sätt in minimum belopp som ska periodiseras under inställningar
2. Ange i kontoplanen vilka "motkonton" som ska användas för periodisering (inte nödvändigt, men underlättar)
3. Skapa ny Periodisering (se filmen)
4. Nya periodiseringsverifikat skapas automatiskt på rätt datum i V-serien.

Periodisera Avskrivningar nästan på samma sätt

Du kan även skapa fria periodiseringar som inte är knutna till Kund- och leverantörsfaktor. T ex successiva avskrivningar som ska belasta månadsvis.