Offerter i ADJob spar tid och gör kunden tryggare

Offerter blir Kundfaktura

Det finns mycket tid att spara eftersom du kan läsa in offerten när du fakturerar. Kunden känner sig trygg och du får mindre frågor. Använder du kalkylen i offerten, får du en perfekt kontroll över hur läget är just nu. Du kan se din kalkyl jämföras med faktiskt upparbetad tid, inköp och övriga kostnader på debiteringsunderlaget.

Klicka på bilden för att visa som ett pdf-dokument.

Läs mer om vad du tjänar på att göra Offerterna i ADJob.

Offerter finns i ADJob Classic och ADJob Total.