Tidredovisning ger underlag för fakturering och efterkalkyl

Tidrapportering

Tidrapportering behövs om du debiterar löpande per timme. Det behövs också om du vill läsa av att din offert stämmer med verkligheten. Normalt är tidrapportering ett mycket bra verktyg för att styra verksamheten.

Det mest rationella är att varje Medarbetare registrerar sina tider direkt i ADJob. Om du av någon anledning inte vill arbeta med tidrapportering, finns möjlighet att stänga av denna funktion.

Tidrapportering finns i Lite, Classic och Total.