Navigera med "Urval", "Lista" och "Kort"

ADJob Total

Enkel huvudmeny ger dig överblick över programmet. Stora tydliga tecken mot en ljus bakgrund betyder att du kan arbeta längre utan att bli trött. I princip alla kommandon samlade under en enda "knapp" – Alternativ-menyn – vilket gör det enkelt att komma igång med ADJob.

Bilden visar huvudmenyn på ADJob Total.

navigering

Den mesta tiden kommer du att använda för att leta efter information. När du valt vilken modul du vill arbeta med, har du samma sätt att navigera dig i hela programmet. Först väljer du vad du vill titta på eller arbeta med under "Urval", sedan arbetar du antingen med flera poster i "Lista" eller en post åt gången i ett "Kort". Du arbetar lika lätt med tangentbordet som med att klicka dig fram.