Slutet nära för 32-bitars program i Mac

Slutet nära för 32-bitars program i Mac


Apple - till skillnad från Microsoft - städar och tar ofta bort gammal teknologi i sitt operativsystem och datorer. Fördelen blir att Mac ofta blir både stabilare och enklare än PC när föråldrad teknik försvinner. Nackdelen är att man måste hänga med och uppdatera, köpa nytt och tänka om. Man svär lite, men upptäcker snart att man tjänar på det. Det gäller både dig som användare och oss som utvecklare.

Den senaste städningen är att städa bort alla 32-bitars programvaror. Denna städning är redan genomförd i iPad. Eftersom ADJob fortfarande är 32-bitars, får du ett varningsmeddelande, när du installerar High Sierra.

Enligt envisa rykten kommer Apple i nästa macOS (Mojave?) helt ta bort stödet eller drastiskt minska stödet för 32-bitars applikationer. Därför kommer vi att snarast möjligt släppa ADJob 5.1 som blir 64-bitars.

UPPDATERING! 32-bitars ADJob fungerar utmärkt på första versionen av Mojave! Men planera ändå för att stödet för 32-bitars successivt kommer att minska.

Läs mer om 32-bitars

Share this post: 

ADJob är inte optimerat för denna dator

ADJob är inte optimerat för denna dator

Varning

Apple - till skillnad från Microsoft - städar och tar ofta bort gammal teknologi i sitt operativsystem och datorer. Fördelen blir att Mac ofta blir både stabilare och enklare än PC när föråldrad teknik försvinner. Nackdelen är att man måste hänga med och uppdatera, köpa nytt och tänka om. Man svär lite, men upptäcker snart att man tjänar på det. Det gäller både dig som användare och oss som utvecklare.

Digitalisera leverantörsfakturorna och attestrutinen!

Digitalisera leverantörsfakturorna och attestrutinen!


eAttest är både ett sätt att lagra leverantörsfakturor digitalt OCH att digitalisera attest-flödet på företaget. eAttest underlättar för byråer som vill slippa pappersfakturor och få mer koll på attestflödet genom att köra heldigitalt.

På större företag är det ofta minst 4 personer som hanterar en leverantörsfaktura. På mindre företag kan det vara färre personer, men fortfarande samma antal steg. Läs mer om hur eAttest kan förenkla attest-flödet på ditt företag.

Ladda ner eAttest i ADJob...

Share this post: 

10 skäl att göra offerterna i ADJob

10 skäl att göra offerterna i ADJobFlödet från Offerten via Projektet till Kundfakturan är den röda tråden i ADJob. Att göra offerterna separat i Word, Excel och liknande applikationer ger visserligen en stor frihet. Men skapar nästan alltid dubbelarbete och ger nästan aldrig överblick. Alternativet är att alla gör offerterna i ADJob. Fördelarna är många:

1. Alla hittar offerterna – Inte bara du

Ofta skriver du offerterna på olika sätt. Ibland direkt i mejlen, ibland t ex i Word och någon gång
muntligt. Finns alla offerter samlade i ADJob, kan alla hitta offerterna. Allt finns på ett ställe.

2. Kalkylen berättar hur du kom fram till offerten

I ADJob är text och kalkyl integrerad i offerten och finns på ett ställe oavsett om du duplicerar eller utgår från en mall. Vilket betyder att du får det lättare att följa upp avvikelser. Detta ger en värdefull kunskap till nästa offert
Gör du däremot offerten i Word eller InDesign är ofta kalkylen gjord separat i t ex Excel, på papper eller i huvudet.

3. Lättare att bevaka och göra avslut

Du har bättre översikt på när dina offerter förfaller och kan följa upp i god tid. Med andra ord får du
ett bättre säljstöd.

Princip

4. Du vet var du står just nu och styr projektet bättre

När kunden accepterar offerten, kan du följa hur du gjorde kalkylen och successivt jämföra med
tidrapportering och inkomna inköp. Du kan därför påverka resultatet i god tid.

Smidigare att fakturera

5. Det är mycket enklare att fakturera

I och med att du kan läsa in offerten när du slutfakturerar, är fakturan i princip klar. Du kan enkelt
skriva dit vad som tillkommer och vad som avgår. Och kunden känner sig tryggare när fakturan ser
ut som offerten.

Princip

6. Det blir lättare att utvärdera

När du utvärderar projektet och jämför upparbetat (tider och inköp) med fakturerat, ser du hur du borde räknat. Nästa offert kan då bli ännu mer träffsäker.

VD-Rapport

7. Ni får en samlad prognos för framtida försäljning

Offertstocken är alla offerter med status ”Bevakning”. De ger en fingervisning om trolig försäljning
om någon eller några månader. Den samlade bilden ser du bl a på rapporen VD-Rapport Pågående.

8. Ni ser hur mycket total säker fakturering ni har

När offerten har status ”accepterad” flyttar värdet av offerten från ”Offertstock” till ”Orderstock”.
Detta värde är säker fakturering, eftersom det redan är godkänt av kunden. Se VD-Rapport Pågående.

9. Du ser när det är läge att jobba eller att sälja

Orderstocken är vad kunderna sagt OK till. Det samlade värdet av tidrapporter och inköp är hur
mycket av detta som är upparbetat. Skillnaden mellan orderstock och upparbetat ger dig en fingervisning
om hur stort behovet är av att antingen fokusera på jobba eller på att sälja. Se VD-Rapport Pågående.

10. Du får hjälp att komma igång med Offerterna i ADJob!

Vi utvecklar ständigt och lägger till nya möjligheter att göra just dina Offerter snygga och rationella. Ge oss dina förutsättningar, hjälper vi dig med layout, utformning och ger dig tips. Det ingår i supporten när du har aktuell version.

Du kan läsa mer och se nya exempel på Offerter i den omarbetade handboken Offerter i ADJob.

Share this post: 

Mindre dubbelarbete. Bättre koll. Lägre kostnader.

Mindre dubbelarbete. Bättre koll. Lägre kostnader.


En del lägger ut bokföringen externt. Andra arbetar med projekten i ADJob och sköter sedan bokföringen i ett annat program. I båda fallen kan det finnas skäl att se om man inte kan minska eventuellt dubbelarbete. Och få bättre överblick över byrån på köpet. I de flesta fall kan man dessutom sänka kostnaderna rejält.

Bokföringen består grovt av tre delar: Kundfordringar, Leverantörsskulder och resten. Det är "resten" som kräver mer ingående redovisningskunskaper.

Här är tre förslag på upplägg:

x

1. Bra. Gör bara kundfakturorna i ADJob.

Att projekt och kundfakturor ska vara integrerade i samma system är självklart. Bocka av när kundfakturorna är betalda och du kan ge perfekt bokföringsunderlag till din redovisningsbyrå. Möjligheten att fakturera projekt finns i alla varianter av ADJob utom ADJob Eco.


x

2. Bättre. Gör allt utom bokföringen i ADJob.

Sköter ni projekt, kundfordringar och leverantörsskulder själva, har ni nästan 90 procent koll på ekonomin. Utan att behöva vänta på någon bokföringsbyrå. Till detta krävs inga omfattande bokföringskunskaper. Stäm av och ge underlaget till din redovisningsbyå. Detta alternativ kräver ADJob Classic.


x

3. Bäst. Gör även bokföringen i ADJob

Ni kan sköta allt integrerat i ADJob Total, vilket tar bort allt dubbelarbete i samband med bokföringen. Kostnaderna blir lägre och ni får bättre koll på företaget. Har ni själva inte kapacitet eller kunskap, tala gärna med din redovisningskonsult om ni kan samarbeta. Det kan finnas mycket att vinna på detta upplägg.

Ring eller mejla, så ger vi dig tips på hur du kan minska dubbelarbetet i ekonomifunktionen.

Share this post: 

Den Röda Tråden...

Den Röda Tråden...Flödet från Offerten via Projektet till Kundfakturan är den röda tråden i ADJob. Att göra offerter och fakturor separat i Word, Excel och liknande applikationer ger visserligen en stor frihet. Men skapar nästan alltid dubbelarbete och ger nästan aldrig överblick. Fakturan är motorn i ADJob och Offerterna är hjulen.

De tre byggstenarna

De tre byggstenarna för projektredovisning i ADJob är: "hur tänkte du?", "vad borde du fakturera?" och "vad kunde du fakturera?". Det vill säga flödet från offert via projekt till kundfaktura. Svårare än så är inte projektredovisningen i ADJob.

1. Offert, avtal, budget eller kostnadsberäkning

Kärt barn har många namn. Till slut hamnar de som en tillgänglig budget som kunden accepterat. Det underlättar uppföljningen om man i offerten berättar hur man kommit fram till denna budget. D v s att du gör en "kalkyl" kopplad till offerten. En del upplever det som ovant att göra detta eftersom "det ska kosta" X antal kronor eller att det tar för lång tid att berätta hur man tänkte. Beståndsdelarna i offert-kalkylen är samma som för projektet. Tid, inköp och eventuell justering upp eller ner. Är det ett löpande projekt kan du göra en enkel budget som ger en fingervisning vad projektet är värt.

2. Projekt, jobb eller uppdrag

För att kunna jämföra budget med verklighet, krävs motsvarande tidrapportering och registrering av inköpta tjänster. Och det är LIKA viktigt att tidrapportera oavsett om projektet grundar sig på en offert eller om det är löpande timdebitering. Genom att successivt följa hur mycket det är kvar av budgeten håller du bättre koll på projektet och kan styra upp det i god tid.

3. Kundfaktura

Nästan aldrig kan man fakturera exakt den tid som är nedlagd och de inköp som är registrerade. Antingen lägger man till (offerten var högre eller det är värt mer för kunden) eller prutar. Det viktiga är att dokumentera denna "avvikelse". Den ligger sedan till grund för bedömning av hur projektet gick, vilka kunder, projektledare eller projekttyper som är lönsamma. Självklart kan du snabba upp faktureringen genom att läsa in offerten vid slutfakturan. Ger även trygghet för kunden att se att ni håller vad ni lovar.

Gör allt i ADJob så slipper du handpåläggning och dubbeljobb

Genom att lyfta fram avvikelserna skapar du en förutsättning för att följa upp och lära dig. Både av lyckade projekt och eventuella misstag. Har du hela flödet från offert till faktura i ADJob blir det mindre dubbeljobb och du kan följa upp smidigare.

Testa själv i en månad och boka en telefonguidning

Beställ kostnadsfri demoversion här. Det går snabbare att utvärdera om du bokar en tid för telefonguidning. Tillsammans går vi igenom från offert till faktura och ni får svar på era frågor.


Share this post: 

Sidor