Multifin – Finansiera ETT Projekt genom att fakturera FLERA Kunder

Multifin-Projekt är en unik funktion i ADJob att hantera projekt som inte kan faktureras och finansieras av EN enda beställare, utan faktureras i form av paketerade tjänster (annonser, abonnemang, avtal etc) till FLERA kunder ändå kunna följa upp projektet som helhet.

Läs mer om Supportavtal
Läs mer om Annonsfinansiering
Läs mer om Deltagarfinansiering