Moduler

Moduler

Det finns ca 100 moduler i ADJob. De flesta moduler är stödmoduler eller används i Funktioner - exempelvis olika typer av Kategorier, Fakturaplaner och Periodiseringar. Vi har valt att beskriva de viktigaste modulerna (se menyn)

Vissa moduler ingår i ett flöde (Se menyn Guide). Det vanligaste flödet är Offerter > Projekt > Kundfakturor

Olika moduler finns i olika varianter av ADJob.