Enklare Kreditering

Nästan hälften av våra supportärenden rör kreditering i någon form. Och den krångligaste är när kunden vill ha en kreditfaktura och man bara ska byta adress eller minska beloppet på fakturan. Att som idag kreditera krediteringen fungerar utmärkt, men är inte helt självklart. Därför har vi gjort en rutin som sköter detta nästan automatiskt. Denna rutin gäller än så länge bara projektfakturor.