Frågor om du har ADJob version 4.6 eller äldre

Allmänt om 4.x

Kan vi uppgradera till ADJob 5.0 om vi har ADJob 4.3 eller äldre?

Självklart. Men ADJob 5.0 förutsätter att datafilen är konverterad till ADJob 4.6 innan det är möjligt. Kontakta oss så får du en offert på uppgraderingen till ADJob 4.6

Hur länge kommer ni att stödja ADJob 4.x och senare versioner av 4.x?

Eftersom alla inte vill ut i "molnet" kommer vi att både sälja och underhålla ADJob 4.x parallellt under överskådlig framtid. Dock kommer INGEN utveckling att ske i ADJob 4.x. All utveckling kommer att ske i "molnversionen" ADJob 5.0 och senare. Det innebär att vi vid akuta behov kommer att komma med uppgraderingar av 4.x. Normal uppgraderingskostnad till aktuell version av 4.x.


Uppgraderingar och Uppdateringar 4.x

Hur laddar jag ner uppdateringar i ADJob 4.x?

Mindre uppdateringar kan du enkelt ladda ner via menyn Hjälp. Samma rutin på både Mac och PC. Dessa uppdateringar kan komma flera gånger per år och är kostnadsfria. Så här gör du när du uppdaterar:

1. Logga ur samtliga användare
2. Ta en extra säkerhetskopia på datafilen (normalt på servern)
3. Uppdatera en dator (se ovan) och kör kontrollen.

Det är en stor fördel om du inte kör kontrollen över nätet utan kör lokalt. Risken finns då inte att någon annan startar ADJob mitt i uppdateringen. Ring gärna om du har några frågor om uppdateringen.

Hur mycket kostar supporten på ADJob 4.x?

Ingen förändring av supportkostnaden. Huvudregeln är att supporten ingår för aktuell version (f n 4.6). Vilket innebär att uppgraderingar (typ ADJob 4.7 etc) kommer att kosta som idag - 15% av licenskostnaden. När en ny version av 4.x släpps upphör supporten på tidigare versioner av 4.x