Kundunika Fakturamallar

En del kunder vill ha mycket specificerade fakturor och en del vill ha i stort sett bara ha totalsumman. Genom att skapa Fakturamallar och knyta dessa till kunden, kan faktureringen bli "skräddarsydd" för denna kund.