Bokföring i 6 verifikationsserier

Bokföring

Att arbeta med verifikationsserier underlättar ju mer verifikationer som finns:

Serie F – Kundfakturor

Kundfakturor konteras automatiskt med ledning av dina Konteringsmallar i Prislistan. Samma serie i kundreskontran som i bokföringen gör det lätt att hitta överallt.

Serie P – Inbetalningar

Inbetalningar prickas av och bokförs automatiskt på förinställda konton.

Serie L – Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor konteras antingen i ett moment eller i två steg – ankomstregistrering respektive kontering. Beroende hur rutinen för attester ser ut. Samma serie både i reskontran och i bokföringen underlättar avstämning.

Serie U – Utbetalningar

Utbetalningar prickas av antingen direkt eller via LB-rutinen på förinställda konton.

Serie V – Övriga verifikationer

Kvitton, periodiseringar och övriga transaktioner matas in traditionellt. När kundfakturor och leverantörsfakturor är bokförda, är det ofta mycket få poster i V-serien. Vilket gör att den traditionella bokföringen blir mycket enkel.

Serie A – Bokslutsverifikationer

Vid årets slut är det en fördel att bokföra revisorns korrigeringar i denna serie.

Serie Z – Nolljusteringar

En udda serie vid projekthantering tillkommer. Nolljusteringar innebär att t ex förskott fördelas på korrekta konton när projektet avslutas.

Traditionella rapporter som Resultatrapport, Balansrapport, Huvudbok och Momsrapport finns. Plus SIE4-export av huvudboken.

Alla serier (komplett bokföring) finns i Total. Allt utom serie V och A hittar du i Classic. I Lite använder du enbart kundreskontran (Serie F, P och Z)

Läs mer om Bokföring i ADJob

Läs mer om Bokslut i ADJob.