Arbetsgruppsmallar

Arbetsgruppmallar är en ny funktion i ADJob 5.0. Du kan skapa flera "färdiga" Arbetsgrupper i form av mallar som underlättar registreringen av Projekt. Mallen kan vara med eller utan deltagare. Du kan sedan ändra individuellt Deltagarna för varje enskilt Projekt.

Externa Deltagare

Genom att märka Personer i Adressregistret med "Tillhör Arbetsgrupp", kan du även välja dessa som Deltagare i en Arbetsgrupp.