Adressregistret är navet

Adresser

Adressregistret i ADJob är unikt för ett administrativt program. Det är uppbyggt så att du även kan använda det helt självständigt. Förutom kunder och leverantörer, kan du även lägga in prospekts och andra kontakter.

Med hjälp av Kategorisering och Noteringar blir ADJob ett bra säljstöd. Dessutom kan du mejla nyhetsbrev direkt från ADJob. Lägger du dessutom till offerter och uppföljning i form av statistik är säljstödet i ADJob fullt tillräckligt för de flesta.

Adressregistret finns i alla varianter av ADJob.