5 skäl att använda ADJob!

ADJob är ett affärssystem som hjälper tjänsteföretag att både underlätta den dagliga verksamheten, öka överblicken och ge förutsättningar för bättre lönsamhet.

1. Utvecklat för tjänsteföretag

ADJob är utvecklat för tjänsteföretag i allmänhet och kreativa branscher i synnerhet. Vilket innebär att ADJob är mer eller mindre skräddarsytt för de branscher du ser i vänstermenyn.

2. Både Mac och PC

ADJob fungerar oavsett om du kör Windows eller Mac OS X. Och du kan blanda och byta när du vill.

3. Projektredovisning och Projektplanering.

Strukturen i ADJob Lite/Classic/Total för ekonomi och planering går hand i hand. Fokus i projektredovisningen är att dokumentera avvikelser så att du vet hur ni ska bli bättre.

4. Allt på ett ställe - även bokföringen

Att bokföringen är integrerad i ADJob Eco och ADJob Total betyder att du slipper göra saker dubbelt. Sänker kostnader och ökar säkerheten.

5. Väx från 1 till fler än 100 medarbetare

Väx från 1 användare till hundratals användare. Väx från ett fåtal funktioner i ADJob Eco till många funktioner i ADJob Total.